Essa slides and brand style (8)

Samtalepartner og rådgivning i hjemmet

Hjem, Kjære hjem

til deg som ønsker lettere og gladere dager hjemme.

Samtalene har fokus på å drive sitt hjem. Bevisstgjørende tema om hvordan du ønsker å lede deg selv, dine og boligen. Hjemmerollen er mer enn å oppdra, det er et hjem med alle mulige oppgaver. Det er ikke alltid lett å lykkes med tips og råd, hvis det ikke er forenelig med en selv. Vi blir alle daglig eksponert for gode råd og meninger, og det kan fort bli mer forvirrende enn veiledende. 

Det aller viktigste i hjemmet er menneskene og den unike atmosfæren. Personlighetene som på hver sin måte bidrar til et herlig team. Det preger samspillet, hvilken kultur og tone som dominerer. 

Boligen – den som forteller mye om hvem dere er. Et sted alle finner trivsel, ro og sin plass. Omgivelsene, engasjement og struktur skaper også atmosfære. Det beste hjemmet formes i fellesskap med tydelige rammer. Hvert hjem har sine uskrevne regler, verdier, språk og tankesett. Det er felles og individuelle holdninger og interesser. Vi innarbeider mønstre og tradisjoner som vi ofte minnes hele livet. 

Våg å stå i det du mener er best. Du kan stole på deg selv som rollemodell!

Det er mange hektiske og verdifulle år, som kan nytes og du trives.

Jo raskere du tar utfordringer på alvor, jo enklere kan det være å reparere relasjoner og situasjoner.
Du kan fokusere på holdninger og verdier. Problemer er til for å løses og gir læring. Da trenger du
tålmodighet og overskudd.
  • Dette er for deg som ønsker bevisstgjøring og egen trygghet på hva som er «rett» i ditt unike hjem.
  • Dette er til deg som savner struktur, gode rutiner og bedre samspill
  • Dette er for deg som savner en bedre tone, åpnere dialog og dynamikk i hjemmet du leder.
  • Dette er for deg som vil finne hvilke verdier og holdninger du egentlig vil formidle til dine egne barn.

Hva kan du oppnå?

  • Du blir bevisst på egne verdier, holdninger, kommunikasjon og språket. Vit hva du vil ha!
  • Du ser viktigheten av struktur og prioritering på basis av hva som passer for akkurat ditt unike hjem.
  • Du blir tryggere på hva som er bra nok! Hva kan du med fordel endre?
  • Du kan finne hva som skal til for at alle trives bedre og ser gleden i samspillet.

Å lede et godt og stolt barndomshjem krever klokskap!

Jeg vil gjerne bidra som samtalepartner når du savner harmoni, god kommunikasjon,
struktur og en praktisk hverdag. Finner du frem til et bedre fundament, gir det deg det du
og dere egentlig trenger!

fra kaos til kos

Vår hjemmesituasjon er privat, og det er viktig å være trygg på at ikke alt behøver å deles for å oppnå gode resultat og endringer. Vi skal sammen verne om familien og det unike i hjemmet med respekt.