Essa slides and brand style (8)

LIFE-COACHING PÅ HJEMMEBANe

Mer i ditt ess

til deg som ønsker å styrke deg selv og ditt, i hjemmerollen.

Dette er for deg som opplever utfordringer hjemme. Du kan kjenne deg sliten, utilstrekkelig, irritert og trist. Hendelser i deg og rundt deg opptar ditt fokus.

Hjemmelivet er stort og sammensatt. Hjemmet er en kompleks arena som byr på et spekter av hendelser og følelser. Noen ganger føles det for stort å ta tak i. Du kan ikke kreve forandring hos andre, men du kan styrke deg selv og lede an til et bedre samspill og godvilje.

Du skal kanskje være sterk og stå i det, men undertrykkelse hemmer deg og kan slå hardt tilbake over tid.

Med egenkjærlighet og balanse vil du bli en bedre rollemodell. Først da har du energi og kraft til å stå i det allerede krevende hjemmearbeidet og ha styrke til å gi den omsorg og oppmerksomhet alle fortjener. Få YES-følelsen, den indre følelsen du kan kjenne på, den som sier «Yes, dette kan jeg, dette får jeg til!»

Life-Coaching er en effektiv og spennende prosess som hjelper deg med å «rydde plass» til det du vil virkelig vil ha.

 • Til deg som vil rydde plass i ditt eget
 • Til deg som kan føle at du ikke strekker til
 • Til deg som lett blir usikker og gir etter for «mas»
 • Til deg som savner kapasitet til hjemmelivets opp- og nedturer
 • Til deg som trenger indre ro og tilstedeværelse i alt som skjer
 • Til deg som ønsker den gode følelsen av mestringsglede, handlekraft og harmoni

Hva kan du oppnå?

 • Du kan finne tålmodigheten som kreves i samspillet på hjemmebane
 • Du kan fornye ditt tankesett som gir deg styrke og ro
 • Du kan forstå dine bakenforliggende følelser og triggere
 • Du kan lettere ta plassen du fortjener!
 • Du kan kjenne på mestring, trygghet og står støtt i dine mange beslutninger hver dag
 • Du kan finne rollemodellen du ønsker å være for dine barn

Årene går fort og de kan nytes med mer glede og takknemlighet!

Sissel Andhøy - portrett

Hvordan jobber vi sammen?

Jeg ønsker at vi har god tid i samtalene. Det varierer hvor ofte og hvor lenge hele forløpet varer. Du kan være trygg på at vi har helt fortrolige samtaler. Vi jobber i nåtid med plan for fremtiden.

 • Jeg stiller deg gode spørsmål slik at du selv, i ro og mak, finner dine svar. Hva trigger deg egentlig? Hvilke følelser oppstår, og hva representerer disse for deg? Hva vil du ha, og hva begrenser deg?
 • Dine verdier og holdninger påvirker deg i det du tenker, føler, sier og gjør. Verdiarbeid er bevisstgjørende og givende i alle livets sammenhenger.
 • Jeg bruker effektive teknikker og gode øvelser underveis, og du skal alltid føle deg trygg.
 • Med målrettede samtaler fokuserer vi på nåværende situasjon, handling og veien til det du vil ha, i et gitt tidsperspektiv.

Prosessen gjør deg mer bevisst på hvem du er og vil være – Life-Coaching åpner opp for nye tankesett og klokere valg.

Husk at når en «floke» løsner, skjer det mye mer i hele deg!

Vår hjemmesituasjon er privat, og det er viktig å være trygg på at ikke alt behøver å deles for å oppnå gode resultat og endringer. Vi skal sammen verne om familien og det unike i hjemmet med respekt. Det er dine gamle unyttige mønstre vi oppdaterer, det som hindrer deg til å komme mer i ditt ess – hjemme.